Usnesení z jednání OORM ze dne 7. 9. 2010

Přítomní dle prezenční listiny.

OORM bere na vědomí:

 • vyhlášení nového ročníku hry Plamen 2010/2011
 • úpravy disciplín hry Plamen: ŠPD — zkrácená dráha, PÚ CTIF, Štafeta CTIF
 • Plamen rozdělen do čtyř částí:
 • ZPV – 2010
 • ŠPD + uzlování
 • Štafety
 • Kontejner umístěn na HZS Mladá Boleslav, nutná oprava + nátěr
 • 16. 10. 2010 – Petrovice: kvalifikace na soutěž do Slovinska – PÚ CTIF a štafeta CTIF
 • festival přípravek www.dh.cz
 • 9. 10. 2010: 15 ročník her hasičské mládeže
 • 25. 9. 2010: memoriál J. Tůmy – Plazy
 • Boleslavský pohár – 11. 9. 2010 – ukončení v Kosořicích
 • ZT – pokud bude zájem, včas sehnat ubytování

OORM ukládá:

 • Dotace – volnočasovky, MTZ, LT – informace
 • odevzdání MTZ, LT a volnočasovek do 15. 9. 2010. Peněžní limit je 3385,- Kč na MTZ nebo volnočasovky
 • překážky – zakoupení bariéry 2m + kladiny v roce 2011 – certifikace
 • ZPV – termín 2. 10. 2010 – prezence 8:30 – 9:00 hod., strava na vlastní náklady. Putovní poháry přiveze SDH Plazy

OORM schvaluje:

 • brigádu na kontejner dne 9. 10. 2010 od 09:00 hod. na HZS Mladá Boleslav

Zapsala Vávrová

Přepsala Aulická

Žádné související články.

Both comments and pings are currently closed.

Komentáře jsou uzavřeny.