Usnesení z Výkonného výboru dne 17.1.2011

Usnesení z VV  dne 17.1.2011

VV bere na vědomí:

 • kontrola usnesení z minulého VV + program jednání
 • návrh na vedoucího ORP – Hoferek Karel – pozvat na další VV
 • byl zpracován gran na Středočeský kraj a odeslán
 • inventura proběhla a je odevzdána na SH ČMS
 • odznaky odbornosti
 • plán VV bude dodržen tak, jak bylo navrhnuto
 • vyznamenání byla předána SDH
 • dotace za rok 2010 pro mládež byly vyplaceny
 • termín Mladoboleslavského poháru – Petkovy odstupují od soutěže – vyřešit
 • zápis z krajského sdružení
 • připomínka SDH Bakova – nebyl v seznamu odměn za povodně

VV ukládá

 • dořešit mladoboleslavský pohár – Kavalír Václav
 • pohovořit s p. Šlégrem zda chce pokračovat ve funkci vedoucího ORV
 • členové VV OSH se budou zúčastňovat VVH a ostatních akcí, pokud nebudou moci, budou je zastupovat starostové okrsků.

VV schvaluje

 • vyřazení SDH Čistá a Rabakov z evidence OSH a předat na schválení shromáždění představitelů sborů
 • Internetové stránky – příspěvek na provoz 1440,- -p. Klička projedná s provozovatelem.

Zapsala Vávrová

Přepsala Aulická

Žádné související články.

Both comments and pings are currently closed.

Komentáře jsou uzavřeny.