Organizační zabezpečení druhé části hry Plamen 2010/2011

Dne 19.2.2011

Místo: Sokolovna Dobrovice

Prezentace: 08:30 – 09:00 hodin

Nástup kolektivů: 09:00 – 09:15 hodin

Začátek soutěží: 09:30 hodin

Strava pro účastníky (Tatranka a pitíčko) bude zajištěna z prostředků OSH Mladá Boleslav . Pro soutěžící bude v areálu připraven stánek s občerstvením, kde si mohou svačinu koupit.

Soutěžit se bude v disciplíně Štafeta požárních dvojic, která  se poběží dle pravidel hry plamen. Pořadatel si vyhrazuje právo upravit délku  štafety dle místních podmínek, při zachování vzdálenosti postavení materiálu při startu  a zachování vzdálenosti čáry odložení připojené proudnice od hydrantového nástavce. Ostatní rozměry budou  zkráceny : Všichni soutěžící použijí vlastního materiálu odpovídajícího  podmínkám hry Plamen. Na místě budou k disposici  2 ks hadice C a  plnoprůtoková proudnice. Všichni použijí vlastní přilby.

Dále se bude soutěžit v uzlování B. Buriánka, kdy soutěžící váží pět základních uzlů (úvaz na proudnici, zkracovačku, tesařský uzel, lodní uzel, plochou spojku)  v libovolném pořadí s tím, že začínají úvazem na proudnici a končí plochou spojkou.

Soutěžit se bude na čtyřech stanovištích, kdy přihlášená družstva budou rozdělena při presentaci k jednotlivým stolům.

Na závěr soutěže bude provedeno vyhodnocení soutěží a v soutěži uzlování B. Buriánka budou předány poháry a diplomy. Štafeta dvojic bude  vyhodnocena  a předány diplomy prvním třem družstvům v každé kategorii.

Možnost plnění odborek v průběhu soutěže dle platné domluvy při poradě vedoucích.

Přezůvky- sportovní obuv čistá, pokud možno s bílou podešví.

Soutěž jednotlivců a družstev dorostu v uzlování.

Za ORM OSH ČMS MB
Hložek Ladislav


Rozpis rozhodčích na stanoviště

Štafeta dvojic

Rozhodčí disciplíny: Václav Doleček

Pomocní rozhodčí: Hložek Ladislav, Grus Tomáš, Volak Jiří, Klička Štěpán

Časoměřiči : Hložek Ladislav ml., Klička  Štěpán, Doleček Václav

Rozhodčí uzlování

Stůl č.1: Havlát Marek  časoměřiči Havlát Marek, Váňa Vladislav

Stůl č.2: Dominik Pifko     časoměřiči  Dominik Pifko, Ondřej Pařík

Stůl č. 3: Veronika Černá   časoměřiči Černá Veronika, Jiří  Hlaváč

Stůl č. 4: Sougaser Michal  časoměřiči Sougaser Michal, Lukáš Rulík

Rozhodčí Testy

Švorc Miloslav,  Houdková Lenka, Šimková Milena

Sčítací komise :

Hložek Ladislav, Vávrová Jana, Houdková Lenka

Žádné související články.

Both comments and pings are currently closed.

Komentáře jsou uzavřeny.