Odborná příprava velitelů jednotek JPOIII na HZS Mladá Boleslav

110226_cop_skoda_thumbnailc

V sobotu 26. 2. 2011 proběhla 1. část pravidelné odborné přípravy velitelů jednotek JPO III okresu Mladá Boleslav. Zúčastnila se jí převážná většina všech velitelů a velitelů družstev a předem avizovaný program sliboval, že zahálet opravdu nebudou. Po teoretické části totiž měla následovat prohlídka techniky a ukázky zásahu HZSP Škoda auto.

Příprava začala v 8 hodin úvodním slovem nového ředitele Hasičského záchranného sboru, územního odboru Mladá Boleslav, pana majora ing. Jana Lejska. Jan Lejsek působí na našem územním odboru již dlouhou dobu a není velitelům neznámý, protože osobně vede téměř všechny akce HZS, které se dobrovolných hasičů nějakým způsobem dotýkají. Po odchodu pana Petra Chalupníka se stal ředitelem územního odboru.

Teoretická část odborné přípravy začala přednáškou pana Stanislava Cihelníka, ředitele HZSP Škoda auto, o problematice vyprošťování osob z havarovaných vozidel a o konstrukci ochranných prvků v moderních automobilech. Přednáška byla doplněna velmi pěknou a názornou prezentací. Po přestávce následovaly v rychlém sledu informace o legislativě, možnosti dotací, problematice poškozeného materiálu při zásahu mimo svůj hasební obvod, vyplňování zpráv o zásahu a další.

110226_cop_skoda4

Byl stanoven i termín praktické části odborné přípravy, která je společná pro velitele i strojníky. Ta proběhne 24. 9. 2011 již tradičně na Vrch Bělé.

Po přesunu do areálu společnosti Škoda auto byli velitelé rozděleni do tří skupin a rozešli se do jednotlivých částí místní hasičské zbrojnice, kde si mohli prohlédnout opravdu výjimečnou techniku. HZSP Škoda auto totiž disponuje tou nejmodernější technikou, kterou většinou nemají ani na těch největších stanicích HZS ČR. Množství cisteren, technických automobilů, mobilní přetlakový ventilátor, sanita, hasící systém Cobra, vyprošťovací nářadí téměř na všech vozech – to je téměř unikát.

110226_cop_skoda6

Zajímavé bylo i představení vybavení chemické služby HZSP Škoda auto. Moderní detekční přístroje viděli všichni opravdu poprvé v životě. Je až s podivem, že tuto chemickou službu nevyužívá HZS ČR mnohem častěji, protože stejně jako u automobilové techniky takto moderní přístroje u HZS ČR těžko najdete.

Nakonec se všechny skupiny sešly opět dohromady, aby shlédly ukázku práce s hasícím systémem Cobra. Cobra je ve zkratce systém pro hašení tlakovou vodou a po přimíchání abrazivního materiálu lze tímto systémem i proříznout různé materiály, jako dřevo, beton, kov a další. Ukázka byla provedena na havarovaném automobilu Škoda, kterých zde bylo připraveno pro výcvik hasičů slušné množství.

Závěrem tohoto článku chceme poděkovat všem lektorům a hasičům, kteří se odborné přípravě dobrovolných hasičů věnovali a společnosti Škoda auto za umožnění prohlídky a ukázky práce jejich hasičů.

Žádné související články.

Both comments and pings are currently closed.

Komentáře jsou uzavřeny.