Usnesení z Výkonného výboru ze dne 14.3.2011

VV bere na vědomí:

 • kontrola usnesení z minulého VV + program jednání
 • účast p. Hoferka na KRP – 7. 5. 2011 zasedání KRP – Praha
 • upozornění na nezaplacené příspěvky – 12 SDH
 • Hlášení o činnosti OSH odesláno na SH ČMS
 • příspěvky za členy odeslány na SH ČMS
 • smlouvu o obchodním zastoupení s firmou Požární Bezpečnost s.r.o. Jihlava
 • plán práce OSH MB odeslán na KSH
 • zápis z VV KSH
 • otevřený dopis VPO – odeslán na všechny SDH
 • zprávu z KRM – zajištění krajské soutěže mládeže
 • nahlášeny na KRM rozhodčí – Hložek Ladislav,Hložková Alena,Vávrová Jana, Sprostý Karel,Šádek Rudolf,Volák Jiří,Doleček Václav
  • dotace z MŠMT – zatím pozastaveny
  • Letní škola instruktorů – jenom jeden běh – obsazen
  • evidence výkonnostních tříd
  • soutěž děti – Sedlčany 24. – 26. 6. 2011
 • Dlouhá Lhota – 11. – 13. 3. 2011 školení nových rozhodčích mládeže a PS
 • uzlování 19. 2. 2011 v Dobrovici – zdařilá akce
 • ZT – Poniklá bez problémů
 • účast na setkání IZS v hotelu Praha – zatím přihlášeni jen dva lidi
 • p. Červinka se zúčastnil KRV
  • účast vedoucích odborných rad na krajské soutěži
  • Metodický pokyn k získání odborností III. a II. stupně
  • peníze na has. aut. cisterny nejsou

VV ukládá

 • důslednější výběr příspěvků
 • všem SDH podat daňové přiznání
 • odeslat doplnění smlouvy o obchodním zastoupení o bod č. 2
 • p. Kličkovi dát na stránky informaci o zájemce pracovat v okresní radě prevence.
 • zájemci se mohou přihlásit na OSH.
 • zajistit zástupce HVP na školení o pojišťovně a pojištění HVP

VV schvaluje

 • přestup SDH Březovic do okrsku č. 20
 • p. Klička byl schválen VV vedoucím rady velitelů
 • p. Kličkovi zapůjčena slavnostní uniforma

Zapsala Vávrová

Přepsala Aulická

zápis z VV ze dne 14. 3. 2011 (409)

Žádné související články.

Both comments and pings are currently closed.

Komentáře jsou uzavřeny.