Přehled dotací poskytovaných středočeským krajem

V tomto článku naleznete stručný seznam dotací poskytovaných středočeským krajem pro dobrovolné hasiče. Termín pro podání dotace je nejpozději do 15. prosince 2011, proto neváhejte a zpracujte je co nejrychleji.


 

Středočeský fond rozvoje obcí a měst (FROM)

Oblast podpory: Hasičské zbrojnice a požární nádrže

Žadatel: obec do 5 000 obyvatel

Požadovaná výše dotace min. 500 tis. Kč / Požadovaná výše dotace max. 10 mil. Kč

Max. spoluúčast Středočeského kraje: 95%

 

 

Program obnovy venkova

Oblast podpory: Hasičské zbrojnice a požární nádrže

Žadatel: obec do 2 000 obyvatel

Požadovaná výše dotace min. 50 tis. Kč / Požadovaná výše dotace max. 500 tis. Kč

Max. spoluúčast Středočeského kraje: 95%

 

Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS

 

 

 1. Oblast podpory: Nákup nové nebo oprava/rekonstrukce a modernizace stávající zásahové hasičské techniky, zásahové výzbroje a výstroje a komunikační techniky

  Žadatel: obec do 10 000 obyvatel

  Požadovaná výše dotace min. 10 tis. Kč / Požadovaná výše dotace max. 200 tis. Kč

  Max. spoluúčast Středočeského kraje: 95%

 2.  

 3. Oblast podpory: Nákup a rekonstrukce nového/použitého zásahového vozidla    

  Žadatel: obec do 10 000 obyvatel, která je zřizovatelem jednotky kateg. JPO II a JPO III.

  Požadovaná výše dotace min. 100 tis. Kč / Požadovaná výše dotace max. 1.500 tis. Kč

  Max. spoluúčast Středočeského kraje: 95%

 4.  

 5. Oblast podpory: Podpora občanských sdružení a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany“

  Žadatel: občanská sdružení působící na poli PO,  veřejně prospěšné organizace působící na poli PO

  Požadovaná výše dotace min. 10 tis. Kč / Požadovaná výše dotace max. 50 tis. Kč

  Max. spoluúčast Středočeského kraje: 95%

  • Předcházení požárům zejména tím, že provádí odbornou přípravu zájemců o získání odborné způsobilosti v požární ochraně, školení zaměstnanců, podílí se na provádění preventivních požárních návštěv a zpracování dokumentace požární ochrany, vyvíjí preventivně-výchovnou činnost mezi občany a mládeží v dané oblasti
  • Vyhledávání ze svých členů a výcvik členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
  • Likvidace požárů a jiných mimořádných událostí, při nichž sdružení, jeho orgány, organizační jednotky a členové zejména spolu s prostředky, které používají, mohou přispět k záchraně života, zdraví nebo majetku, za tímto účelem se zvláště podílí na odborné přípravě členů, velitelů, strojníků a dalších specialistů jednotek požární ochrany, na ustavování jednotek, provádění údržby, oprav technických prostředků a objektů PO včetně vodních zdrojů
  • Odstraňování následků událostí uvedených v předchozím bodě
  • Působení na mládež, její výchovu k dodržování zásad požární bezpečnosti a na její aktivní získávání pro aktivní členství a práci
  • Organizování vzdělávacích, kulturních, sportovních a jiných akcí zaměřených do oblasti požární ochrany pro své členy, mládež i pro další občany jakož i ediční a publikační činnosti a dokumentaci historie požární ochrany a hasičstva
  • Plnění úkolů ochrany obyvatelstva

 

Žádosti o dotace se podávají do 15. prosince 2011, podrobné podmínky jsou uvedeny na www.stredocech.cz

Žádné související články.

Both comments and pings are currently closed.

Komentáře jsou uzavřeny.