Boleslavský pohár 2015 – propozice

Soutěžní sezóna je sice ještě daleko před námi, přesto Vám již dnes přinášíme propozice dalšího ročníku Boleslavského poháru. Počet soutěží i technické podmínky zůstaly zachovány, přesto jsme se nevyhnuli významným změnám propozic, které v krátkosti popisujeme uvnitř článku.

 

Po úspěšném roce 2014 jsme vyhodnotili připomínky pořadatelů i soutěžících a provedli jsme dílčí úpravy v oblastech týkajících se především složení soutěžních družstev a půjčování soutěžících. Jsme si vědomi toho, že tyto části propozic mohou být zpočátku nejasné, proto bude ještě před začátkem poháru svolána schůzka soutěžících a pořadatelů, kde budou soutěžící s propozicemi seznámeni a vše bude důkladně vysvětleno. Nebude ovšem možné do propozic jakkoliv zasahovat, to přísluší pouze pořadatelům.

Tato schůzka proběhne dne 6. března 2015 od 18 hodin v restauraci v Petkovách. Vzhledem ke kapacitě restaurace je vhodné, aby se z každého družstva účastnil jeden, maximálně dva zástupci.

 

První významnou změnou je podávání přihlášek. Nově bude možné přihlásit družstvo do soutěže pouze písemně a to doby, než začne nástup soutěžících. Přihláška musí obsahovat jmenný seznam soutěžících. Na přípravné základně poté pomocník startéra zkontroluje totožnost soutěžících, případně do přihlášky zapíše zapůjčené soutěžící. Formulář přihlášky je součástí propozic, ale pořadatelé je budou mít i na prezenci.

 

I nadále platí, že soutěžní družstvo si může dva soutěžící zapůjčit. Nově též platí, že každé družstvo může zapůjčit pouze dva soutěžící a také že každý soutěžící může startovat pouze dvakrát v jedné soutěži.

 

Detailní kontrola půjčování soutěžících je velmi náročná a pořadatelé si vyhrazují právo provést detailní kontrolu po dobu do 48 hodin po závodě a v případě porušení pravidel uplatnit případné sankce dodatečně.

 

Došlo i ke změně v systému bodování. Vzhledem k vysoké účasti družstev v kategorii mladších dětí byl v této kategorii zvýšen počet bodovaných míst na 15.

 

Propozice je možné stáhnout v sekci Downloads, nebo z tohoto odkazu - Propozice BP2015 (673)

Žádné související články.

Both comments and pings are currently closed.

Komentáře jsou uzavřeny.