Zrušení školení rozhodčích dne 24.2.2018

Zrušení školení rozhodčích dne 24.2.2018

 

Plánované cyklické školení rozhodčích + pro nové zájemce rozhodčích požárního sportu

se ruší ze zdravotních a pracovních důvodů – neúčasti lektorů.

Náhradní termín bude dodatečně oznámen.

 

Děkuji za pochopení

S pozdravem

 

Rys Josef

Vedoucí sekce rozhodčích

Školení rozhodčí 2018

Vážení rozhodčí a vážní zájemci a status rozhodčího.

 

Dne 24.2.2018 od 08,30 hod.se bude konat cyklické školení pro stávající rozhodčí.Vezměte sebou

Průkazky rozhodčích pro potvrzení těch,kterým to končí.Ukončení cykliky cca do 14,hod. Přečíst celý článek »

Školení preventistů II. a III. stupně

Vážení přátelé,

 

školení preventistů II. a III. stupně se uskuteční v sobotu 17. března 2018 od 9:00 do 16:00 hodin na zbrojnici v Kosmonosech.

Přihlášky posílejte na adresu:  karel.hoferek@seznam.cz.

 

Děkuji! 

Karel Hoferek – vedoucí OORP OSH Mladá Boleslav

44. ročník soutěže ”Požární ochrana očima dětí a mládeže” pro rok 2018

Soutěž je organizována pro zařízení:

 

- školská - mateřské školy, základní školy, základní umělecké školy, speciální školy pro děti s více vadami,

pomocné školy, gymnázia, střední školy, učiliště,

- mimoškolská – DDM, sbory dobrovolných hasičů (SDH), skautské oddíly apod.

 

Soutěž má tři části a probíhá v několika věkových kategoriích:

1. literární

2. výtvarnou

3. zpracovanou s pomocí digitálních technologií (DT)

V příloze přikládám propozice soutěže.

 

Karel Hoferek

vedoucí OORP Přečíst celý článek »

SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ/starostů SDH/ SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OKRESU MLADÁ BOLESLAV

                                                                                                                                                                         Milí kolegové, tímto si Vás dovoluji pozvat na

SHROMÁŽDĚNÍ  PŘEDSTAVITELŮ/starostů SDH/  SBORŮ  DOBROVOLNÝCH  HASIČŮ OKRESU  MLADÁ  BOLESLAV

      Prosíme  o  účast  ve vycházkovém stejnokroji  nebo ve společenském obleku!!!

 Termín               :               25.11.2017

Místo konání      :               Restaurace  Dlouhá Lhota –okr.Mladá Boleslav

Prezence             :              08.00 – 08,30 hodin

Začátek  jednání :              08.30 hodin

Program : -Zahájení a přivítání hostů,volba pracovních komisí,

1/Schválení programu

2/Zpráva starosty OSH o činnosti za rok 2017

3/Zprávy z odborných rad

4/Plán práce VV OSH

5/Hospodaření OSH za rok 2017,plán hospodaření na rok 2018

6/Konání VVH 2017-2018 -placení příspěvků na rok 2018

7/Odevzdání hlášení o činnosti za rok 2017

8/Zprávy z SH ČMS

9/Informace- seznamení s novelizací stanov,ústrojový řád

-seznámení s nakládáním osobních údajů členů SDH dle zákona

10/Diskuze

11/Usnesení

12/Závěr,

.                         Předpokládaný závěr ve 12,00 hod.

 

V případě ,že se nebude moci zúčastnit starosta SDH,vyšle za sebe patřičnou náhradu s pověřením od  VV SDH.Je to nutné  pro usnášení schopnost jednání.

OSH Mladá Boleslav Rada represe si Vás dovoluje pozvat na odbornou přípravu.

OSH Mladá Boleslav Rada represe si Vás dovoluje pozvat na odbornou přípravu.

 

Datum konání: neděle 22. 10. 2017

Místo konání: Kamenice a blízké okolí

Časový rozvrh: od 9:00 do 18:00 hod.

 

Téma přípravy:

1/ Obecné zásady

2/ Základy lanové techniky, jištění v nepřístupném terénu – sebezáchrana slaněním.

3/ Zdravotní příprava, vyhledávání osoby v lesním terénu a transport pacienta.

4/ Obsluha techniky – čerpací stanoviště

5/ Složení zkoušky odbornosti Hasič III

 

Zájemci ať se prosím nahlásí nejpozději do   7. 10. 2017 vedoucímu odborné rady velitelů p. Červinkovi – tel.: 603 264 817.

 

Z důvodů zajištění občerstvení prosím zájemce o nahlášení v co nejkratším možném termínu.

 

Oblečení – pracovní, pevná obuv!

 

Případné dotazy směřujte přímo na p. Červinku.

Toto školení nenahrazuje pravidelná školení pořádaná HZS pro jednotky!!! Přečíst celý článek »

11. ročník Bítouchovského nasávání

Sbor dobrovolných hasičů Bítouchov Vás srdečně zve na soutěž v požárním útoku XI. ROČNÍK BÍTOUCHOVSKÉHO NASÁVÁNÍ dne 16.9.2017 Přečíst celý článek »

19. ročník Memoriálu Josefa Dvořáka

Sbor dobrovolných hasičů Bakov nad Jizerou Vás srdečně zve na 19.ročník Memoriálu Josefa Dvořáka soutěže v požárním útoku.

Datum: 26.8.2017

Přečíst celý článek »

2.ročník Chotětovského nočního klání v Požárním útoku o putovní poháry

Sbor Dobrovolných Hasičů v Chotětově  si Vás dovoluje pozvat na Chotětovské noční klání

  Datum konání :     10.6.2017

  Od :     21:30hod.           

   Místo :   Sportovní areál Městyse Chotětov      Přečíst celý článek »

3. ročník Noční soutěže v požárním útoku Bakov nad Jizerou

Sbor dobrovolných hasičů Bakov nad Jizerou vás zve na 3. ročník Noční soutěže v požárním útoku.

Datum: 24.6.2017

Přečíst celý článek »