100. výročí vzniku samostatného Československa

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

dne 20. 2. 2018 zasedalo Vedení SH ČMS, které se ve svém jednání zaobíralo přípravou 100. výročí vzniku samostatného Československa:

- na základě vašich připomínek Vedení SH ČMS rozhodlo, že oslavy u SH ČMS začnou Shromážděním starostů OSH, které se jako slavnostní uskuteční ve dnech 20. – 21. 4. 2018 v Přibyslavi. Na tomto jednání budou oceněni pamětní medailí ke 100 výročí všichni účastníci. Od tohoto dne bude možno touto medailí oceňovat všechny členy SH ČMS.

- dále se připravuje společně s KSH Jihomoravského kraje a statutárním městem Brno akce RE:publika 1918-2018, kde se SH ČMS aktivně zapojí ve všech připravovaných víkendových akcí. K této akci je nutná i vaše součinnost a to hlavně při hvězdicové propagační jízdě a setkání hisorických praporů. Prosím prostudujte si přiložený dopis.

Děkuji a jsem s pozdravem Jan Aulický

 

Přečíst celý článek »

Nezaplacené členské příspěvky

Nezaplacené členské příspěvky

 

UPOMÍNKA!!!!!!

Žádám SDH o platbu za své členy.Jedná se o:

SDH Bezno, Bojetice, Boreč, Březno, Dolní Slivno, Drahotice, Horní Mohelnice, Kluky, Kolomuty, Kováň, Kovánec, Krnsko ,Mukařov, Nová Telib,

Sedlec, Sudoměř, Uherce, Ujkovice, Žďár.

 

Platby můžete zaslat i přes banku 2432181/0100 a nebo složenkou.

Děkuji Aulická

Zrušení školení rozhodčích dne 24.2.2018

Zrušení školení rozhodčích dne 24.2.2018

 

Plánované cyklické školení rozhodčích + pro nové zájemce rozhodčích požárního sportu

se ruší ze zdravotních a pracovních důvodů – neúčasti lektorů.

Náhradní termín bude dodatečně oznámen.

 

Děkuji za pochopení

S pozdravem

 

Rys Josef

Vedoucí sekce rozhodčích

Školení rozhodčí 2018

Vážení rozhodčí a vážní zájemci a status rozhodčího.

 

Dne 24.2.2018 od 08,30 hod.se bude konat cyklické školení pro stávající rozhodčí.Vezměte sebou

Průkazky rozhodčích pro potvrzení těch,kterým to končí.Ukončení cykliky cca do 14,hod. Přečíst celý článek »

Školení preventistů II. a III. stupně

Vážení přátelé,

 

školení preventistů II. a III. stupně se uskuteční v sobotu 17. března 2018 od 9:00 do 16:00 hodin na zbrojnici v Kosmonosech.

Přihlášky posílejte na adresu:  karel.hoferek@seznam.cz.

 

Děkuji! 

Karel Hoferek – vedoucí OORP OSH Mladá Boleslav

44. ročník soutěže ”Požární ochrana očima dětí a mládeže” pro rok 2018

Soutěž je organizována pro zařízení:

 

- školská - mateřské školy, základní školy, základní umělecké školy, speciální školy pro děti s více vadami,

pomocné školy, gymnázia, střední školy, učiliště,

- mimoškolská – DDM, sbory dobrovolných hasičů (SDH), skautské oddíly apod.

 

Soutěž má tři části a probíhá v několika věkových kategoriích:

1. literární

2. výtvarnou

3. zpracovanou s pomocí digitálních technologií (DT)

V příloze přikládám propozice soutěže.

 

Karel Hoferek

vedoucí OORP Přečíst celý článek »

SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ/starostů SDH/ SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OKRESU MLADÁ BOLESLAV

                                                                                                                                                                         Milí kolegové, tímto si Vás dovoluji pozvat na

SHROMÁŽDĚNÍ  PŘEDSTAVITELŮ/starostů SDH/  SBORŮ  DOBROVOLNÝCH  HASIČŮ OKRESU  MLADÁ  BOLESLAV

      Prosíme  o  účast  ve vycházkovém stejnokroji  nebo ve společenském obleku!!!

 Termín               :               25.11.2017

Místo konání      :               Restaurace  Dlouhá Lhota –okr.Mladá Boleslav

Prezence             :              08.00 – 08,30 hodin

Začátek  jednání :              08.30 hodin

Program : -Zahájení a přivítání hostů,volba pracovních komisí,

1/Schválení programu

2/Zpráva starosty OSH o činnosti za rok 2017

3/Zprávy z odborných rad

4/Plán práce VV OSH

5/Hospodaření OSH za rok 2017,plán hospodaření na rok 2018

6/Konání VVH 2017-2018 -placení příspěvků na rok 2018

7/Odevzdání hlášení o činnosti za rok 2017

8/Zprávy z SH ČMS

9/Informace- seznamení s novelizací stanov,ústrojový řád

-seznámení s nakládáním osobních údajů členů SDH dle zákona

10/Diskuze

11/Usnesení

12/Závěr,

.                         Předpokládaný závěr ve 12,00 hod.

 

V případě ,že se nebude moci zúčastnit starosta SDH,vyšle za sebe patřičnou náhradu s pověřením od  VV SDH.Je to nutné  pro usnášení schopnost jednání.

OSH Mladá Boleslav Rada represe si Vás dovoluje pozvat na odbornou přípravu.

OSH Mladá Boleslav Rada represe si Vás dovoluje pozvat na odbornou přípravu.

 

Datum konání: neděle 22. 10. 2017

Místo konání: Kamenice a blízké okolí

Časový rozvrh: od 9:00 do 18:00 hod.

 

Téma přípravy:

1/ Obecné zásady

2/ Základy lanové techniky, jištění v nepřístupném terénu – sebezáchrana slaněním.

3/ Zdravotní příprava, vyhledávání osoby v lesním terénu a transport pacienta.

4/ Obsluha techniky – čerpací stanoviště

5/ Složení zkoušky odbornosti Hasič III

 

Zájemci ať se prosím nahlásí nejpozději do   7. 10. 2017 vedoucímu odborné rady velitelů p. Červinkovi – tel.: 603 264 817.

 

Z důvodů zajištění občerstvení prosím zájemce o nahlášení v co nejkratším možném termínu.

 

Oblečení – pracovní, pevná obuv!

 

Případné dotazy směřujte přímo na p. Červinku.

Toto školení nenahrazuje pravidelná školení pořádaná HZS pro jednotky!!! Přečíst celý článek »

11. ročník Bítouchovského nasávání

Sbor dobrovolných hasičů Bítouchov Vás srdečně zve na soutěž v požárním útoku XI. ROČNÍK BÍTOUCHOVSKÉHO NASÁVÁNÍ dne 16.9.2017 Přečíst celý článek »

19. ročník Memoriálu Josefa Dvořáka

Sbor dobrovolných hasičů Bakov nad Jizerou Vás srdečně zve na 19.ročník Memoriálu Josefa Dvořáka soutěže v požárním útoku.

Datum: 26.8.2017

Přečíst celý článek »